Hjem

Jagttider på:

Kronvildt

Dåvildt

************************************************************************************

Husk opstart af indendørs hundetræning

Skelhøjevej 18, 7430 Ikast, Danmark (kort)


Lydighedstræning, i ridehallen .


Der trænes 6 mandage.

Første gang 18. februar


  • hold 1 kl. 19:00 – 20:00
  • Hold 2 kl. 20:00 – 21:00
  • Hold 1 Hvalpe/unge hunde max 15 hunde
  • Hold 2 Åben klasse. Max 15 hunde.


Tilmelding og info ved Birgit Mortensen, tlf. 61 67 23 46

 

Indkaldelse til Generalforsamling Flugtskydningsbanen Ruskær.

Generalforsamlingen afholdes Torsdag den 21 februar 2019 kl. 19.00

i Klubhuset, Flugtskydningsbanen Ruskær.

 

 Dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af 1 revisorer og 1  suppleant 10. Eventuelt

 

Forslag til ændring af vedtægterne SKAL være formanden i hænde

senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

 Bestyrelsen

 Foreningen Flugtskydningsbanen Ruskær

Regulering af rågeunger i Ikast-Brande Kommune

i perioden 01.maj til 15.juni 2019

 

Torsdag d. 28. februar

Absolut sidste frist for tilmelding til rågeregulering

Ib Kølbæk Tlf. 21956368 (SMS) e-mail:  ik@mojagt.dk

 

Tirsdag d. 30. april kl. 18.30

Rågeregulering. Indskydning/kontrol med mødepligt

Mødested: Skydebanen Ruskærvej 16b, 7441 Bording.

Husk våben, våbentilladelse, jagttegn samt medlemskort

Begge datoer er sat i vores aktivitetskalender